Ochrana osobních údajů - GDPR

Vážení zákazníci,

jistě Vám neuniklo, že dne 25.5.2018 vstoupilo v účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU), zkráceně nazývané jako obecné nařízení o ochraně osobních údajů (mnohdy hovorově užívána zkratka GDPR). Toto nařízení stanoví právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů.

GDPR se až na drobné výjimky týká všech, kdo zpracovávají za různým účelem osobní údaje subjektů osobních údajů tedy i naší společnosti. V návaznosti na tuto problematiku prosím nepřehlédněte podrobné informace, které se vás v případě, že využijete našich služeb budou týkat. S těmito je možné se seznámit níže v textu „Informace  pro klienty – GDPR“.

Jaké osobní údaje o vás sbíráme

Pro plnění smlouvy: kupní smlouva, nájemní smlouva, smlouva o dílo, příkazní smlouva –  jméno a příjmení, bydliště, telefonní číslo, email, značka vozu, číslo řidičského průkazu, rodné číslo, číslo OP.

Kontaktní formuláře/poptávka: jméno a příjmení, telefonní číslo, email.

Objednávka přes formulář: jméno a příjmení/firma, telefonní číslo, SPZ, VIN.

Pro reklamní účely: jméno a příjmení, název společnosti, e-mail, telefonní číslo, adresa

Odběr novinek: e-mailová adresa

Za jakým účelem sbíráme vaše údaje

Pro plnění smlouvy: účelem zpracování osobních údajů je plnění právních povinností správce vyplývajících z obsahu uzavřené smlouvy mezi Vámi jako zákazníkem a správcem, a plnění právních povinností správce vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

Kontaktní formuláře/poptávka: pro zodpovězení dotazů a vyřízení poptávky zákazníků týkajících se poptávek po službách. 

Objednávka přes formulář: účelem zpracování osobních údajů je plnění právních povinností správce vyplývajících z obsahu uzavřené smlouvy mezi Vámi jako zákazníkem a správcem, a plnění právních povinností správce vyplývajících z obecně závazných právních předpisů pro správné vyřízení vaší objednávky.

Pro reklamní účely: Na základě souhlasu zákazníka informujeme o novinkách a akcích společnosti, péče o zákazníky (pozvánky na akce), informování zákazníků pro kontaktování v oblasti nabídek nových/ojetých vozidel, servisní nabídky, výzkum spokojenosti zákazníků (kontakt po využití služeb správce) společnosti Olfin Car Palace s.r.o.

Odběr novinek: Na základě souhlasu zákazníka informujeme o novinkách a akcích společnosti (pozvánky na akce, informování zákazníků v oblasti nabídek nových/ojetých vozidel, servisní nabídky).

Jak dlouho zpracováváme vaše údaje

Pro plnění smlouvy: osobní údaje mohou být správcem zpracovávány po dobu nezbytnou k plnění práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy, případně po dobu nezbytně nutnou k vyřešení sporů majících svůj původ v uzavřené smlouvě.

Kontaktní formuláře/poptávka: po dobu maximálně 5 let, nebo než si vyžádáte výmaz.

Objednávka přes formulář:  osobní údaje mohou být správcem zpracovávány po dobu nezbytnou k plnění práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy, případně po dobu nezbytně nutnou k vyřešení sporů majících svůj původ v uzavřené smlouvě.

Pro reklamní účely: po dobu maximálně 10 let, nebo než si vyžádáte výmaz.

Odběr novinek: po dobu maximálně 10 let, nebo než se odhlásíte. Možnost odhlášení je vždy v patičce každého emailu.

Soubory cookie

Při procházení našich webových stránek www.olfincarpalace.cz dochází k zaznamenávání vaší IP adresy. Soubory cookie používáme pro poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti webu. Používání souborů cookie můžete zakázat na svém webovém prohlížeči. 

Webové stránky jsou napojeny na několik aplikací třetích stran, které dále zpracovávají data ke svému účelu. Kompletní přehled aplikací třetích stran, které naše webové stránky používají, naleznete v následující tabulce:

Název službyDataÚčelTyp souhlasu
FacebookCookies, anonymní data o chování a zájmech skupiny.Oprávněné zájmy správce.Opt-out, není nutný souhlas.
Google analyticsCookies, Anonymní údaje o používání webu.Analýza anonymních dat.Není nutný souhlas.
Google AdwordsCookies, Anonymní údaje o používání webu.Optimalizace kampaní na základě anonymních dat.Není nutný souhlas.
MailchimpE-mailSpráva a odeslání e-mailové komunikace.Oprávněné zájmy správce, souhlas zákazníka.
SmartsuppCookies, Anonymní informace o chování na stránce.Analýza dat o chování zákazníka na stránce.Není nutný.

Používáme cookies třetích stran, které ukládají anonymně informace o návštěvě webových stránek. Ty pak mohou být využívány pro analytické nebo marketingové účely. Všechny informace v cookies, které ukládáme, jsou anonymní. Cookies není možno sledovat automaticky – využíváme variantu opt-in – tzn. soubory cookies sledujeme pouze po souhlasu uživatele webových stránek. 

Zákazníci mají právo

Získat potvrzení jak jsou či nejsou jejich osobní údaje zpracovávány, a o které údaje se jedná. Získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím: účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci osobních údajů, plánovaná doba zpracovávání osobních údajů.

Zákazník má právo požádat o opravu nepřesných osobních údajů, nebo také o výmaz těchto údajů. Zákazník také můžete požádat o zrušení rozesílání obchodních sdělení/nabídek, nebo se sám z rozesílání odhlásit. Možnost odhlášení z novinek je v každém emailu.

Naši zákazníci mají také právo, aby Správce na jejich žádost předal jejich osobní údaje jinému jimi určenému Správci. Můžete také vznést námitku proti zpracování osobních údajů u Správce.