Časté dotazy (FAQ)

Ano. Zaplacené nájemné je při takovém použití daňově uznatelným nákladem. Naše nájemné obsahuje DPH, které vám na daňovém dokladu vyčíslíme.

30% záloha je splatná do 3 pracovních dnů od přijetí rezervace. Pokud nebude včas zaplacena, bude vozidlo uvolněno pro další klienty. Doplatek pronájmu je nutno uhradit 30 dnů před převzetím vozidla. Pokud máte v plánu odjet do 1 měsíce od rezervace, je do 3 pracovních dnů od rezervace splatná celá částka pronájmu.

Vozidlo si vyberte a zarezervujete on-line. Po úspěšném ukončení rezervace vám na uvedený e-mail přijde potvrzení o provedené rezervaci. Vybrané vozidlo je v tuto chvíli zarezervováno a systém ho dalším klientům nenabízí. Jakmile náš zaměstnanec přijme Vaši rezervaci, obratem obdržíte mailem pokyny k platbě a odkaz na nutné dokumenty k pronájmu.

Bohužel musím rezervaci zrušit, co mám dělat? Zde záleží, kdy tato skutečnost nastane a za jakých okolností. Dle všeobecných obchodních podmínek jsou pak stanoveny storno poplatky.

Je potřeba zaplatit zálohu při rezervaci? Ano pro platnou rezervaci je třeba zaplatit zálohu nájemného, a to ve výši 30 % z celkového nájemného.

Předávání a vyzvedávání probíhá vždy na adrese Na Rybárně 203/5, Hradec Králové. Konkrétní čas předání se vždy domlouvá s naším zaměstnancem. 

Na převzetí u obytných vozů si vyhraďte cca 60–90 minut. Představíme Vám a zodpovíme veškeré vaše dotazy a vzájemně si potvrdíme předávací protokol. 

Motocykly mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škody s platností dle zelené karty, jsou all-risk havarijně pojištěny se spoluúčastí 10 %, min. však 10.000 Kč.

Neváhejte se na nás obrátit. Rádi vám s výběrem pomůžeme. Napište na rent@olfincarpalace.cz nebo zavolejte na +420 607 007 370.

V první řadě ji musíte ihned nahlásit! V případě nehody či odcizení je potřeba tuto skutečnost oznámit i policii a mít potvrzení o provedeném šetření.

Pokud se stane jakákoliv porucha je nutné brát zřetel na fakt, že se na vůz vztahuje záruka a není možné cokoliv svépomocí opravovat. Vždy je nutné opravy provést v autorizovaném servisu.

Nebojte se! Pro případy poruch, odcizení či různých živených událostí jsou sjednány asistenční služby dle pojistných podmínek.

Ano, platí vratná kauce. Jednotlivé částky za každé vozidlo najdete v sekci ceník. Tato kauce slouží k tomu, pokud by z ní bylo potřeba pokrýt škody, které byly způsobeny nájemcem, tedy například úhrady za překročení rychlosti, znečištění nebo poškození vozu a podobně.